$show_blog_nav = get_field('show_blog_nav','option'); ?>

Zastosowania spocznika na schodach

Jak sama nazwa wskazuje, spocznik umożliwia odpoczynek podczas wchodzenia lub schodzenia ze schodów. Tę szeroką poziomą powierzchnię montuje się na półpiętrze. Podest pośrodku schodów można umieścić także w innym celu: aby umożliwić dostęp do kolejnych pomieszczeń.

Schody drewniane ze spocznikiem mogą więc łączyć ze sobą wiele kondygnacji, co przydaje się w wielopiętrowych domach. Rzadziej stosowanym rozwiązaniem, choć równie wygodnym, jest umiejscowienie spocznika na początku oraz końcu biegu.

Jakiego rodzaju schody ze spocznikiem można zbudować?

Istnieje kilka możliwości poszerzenia funkcjonalności schodów o dodatkowy podest. Schody drewniane ze spocznikiem mogą mieć całkowicie prosty bieg. Należy jednak pamiętać, że zajmują one w takim przypadku więcej powierzchni. Podest umiejscawia się w połowie schodów lub co kilka stopni. Spocznik, który doprowadza do drzwi na jednym z końców schodów powinien być co najmniej na tyle szeroki, aby umożliwić swobodne otwieranie i zamykanie drzwi.Domański Schody

Schody łamane dwubiegowe wykorzystują spocznik do łączenia obu biegów. Podest musi być wtedy co najmniej równy szerokości schodów (większy spocznik przydaje się wtedy, gdy na półpiętrze znajdują się drzwi). Liczba stopni schodów drewnianych ze spocznikiem powinna wówczas być taka sama na obu biegach.

Najwięcej miejsca w domu zajmują trzybiegowe schody łamane z podestami, które funkcjonują podobnie do dwubiegowych. Z powodu ich gabarytów nie są jednak zbyt często stosowane. Choć mają bardzo wysokie walory estetyczne i pozwalają na maksymalne wykorzystanie naturalnego światła do oświetlenia, ich koszt oraz powierzchnia sprawiają, że montaż opłaca się wyłącznie w dużych willach.

Jak duży powinien być podest?

Przyjmuje się, że wygodne w użytkowaniu schody ze spocznikiem powinny mieć długość liczoną w kroku, jaki może wykonać dorosły człowiek. Zamyka się to w wartościach od 50 do 65 cm. Należy do tego dodać szerokość jednego stopnia schodów. Na przykład spocznik o długości 80 cm wynika z przyjętego założenia o długości kroku 60 cm i 20 cm szerokości stopnia.