$show_blog_nav = get_field('show_blog_nav','option'); ?>

Słownik pojęć związanych ze schodami

Żeby wybrać najlepsze w naszym przypadku schody musimy wiedzieć między innymi: ile dokładnie przeznaczone jest na nie miejsca, jaki mają mieć kształt oraz ile i jak wysokie kondygnacje mają ze sobą połączyć. Przed kontaktem z wybranym przez nas producentem schodów, dobrze jest się również zapoznać z podstawowymi pojęciami jakich używa się w tej branży.

Oto kilka z nich:

– Bieg – to pochylona część schodów biegnąca w jednym kierunku, na której umieszczone są stopnie.
– Stopnica, podnóżek albo posunięcie – główna, pozioma część stopnia.
– Podstopnica, przednóżek lub podniesienie – to pionowa część stopnia.
– Naczółek lub inaczej nosek – to część stopnie wysunięta nad podstopnicą. Zwiększa on płaszczyznę stopnia.
– Spocznik lub podest – poziomy element kończący/rozdzielający biegi schodów. Można na nim odpocząć, zmienić kierunek przemieszczania się lub wejść do pomieszczenia. Ze względu na położenie w stosunku do stropów można wyróżnić spoczniki piętrowe i międzypiętrowe.
– Dusza – jest to prześwit między biegami schodów bądź wolna przestrzeń pośrodku schodów pomiędzy dwoma biegami.
– Policzek (belka policzkowa) – jest to belka, na której opierają się stopnie.
– Podniebienie – nachylona płaszczyzna znajdująca się pod spodem biegu schodów.
– Poręcz, balustrada z poręczą lub pochwyt – są to elementy zabezpieczające, umieszczone wzdłuż biegów schodów i spoczników od strony nie przylegającej do ściany.

Zapisz